Rotomod     I     RTM Kayaks     I     Rotomod Design     I     Rotomod Industry

Senior symmetric paddle

Double paddle. Symmetrical polypropylene riveted blades. Intersection angle 90°

– Weigth : 100 gr en 180 cm
– Size : 67'' / 71'' / 75''
– Shaft diameter : 0.15''